Aukce exlibris
Professional Auction Script Software by PHP Pro Bid
Přihlásit se []
Uživatelské jméno
Heslo
Kategorie []


často kladené otázky

1. POŠTOVNÉ: Od 1.8.2023 opět zavedla Česká pošta nový ceník, (před tím 1.3.2023) proto jsem nyní musel stanovit novou cenu poštovného 90 Kč. Výjimka: Pokud dražitel vydraží jen 1 nebo 2 jednu malé grafiky A6 (psaní 20g) stanovím cenu 85 Kč. Všechny zásilky odesílám doporučeně. Zásilky dražší než 1000 Kč pojistím na skutečnou částku a proto musí do speciální obálky a tam stanovuji poštovné - 120 do ceny 5000, nebo 130 Kč pro zásilku dražší nebo těžší. Pošta do zemí EU je dražší o 100 Kč doporučená zásilka a o 150 Kč cenné psaní (nad 1000 Kč). Pro úplnost dodávám, že v ceně poštovného je i balné, tj. ceny obálek a lepenek a podíl práce při balení a několik cest na poštu včetně čekání ve frontách.

2. Chtěl bych se zúčastňovat aukcí grafiky nejsem členem Spolku. Co vlastně SSPE nabízí?

Cílem SSPE je sdružovat zájemce o drobnou grafiku a pečovat o exlibris jako o kulturní, uměleckou a sběratelskou hodnotu. Všech jeho 400 členů z ČR i ze zahraničí má možnost setkávat se nejméně dvakrát ročně – počátkem roku v Praze na Valné hromadě a na podzim v některém z českých či moravských měst na dvoudenním Sjezdu, kterého se pravidelně účastní i řada umělců grafiků. Výbor SSPE i skupiny aktivních členů pořádají mimo to výměnné schůzky, přednášky, aukce, besedy, výstavy a zájezdy, kde je příležitost k přátelským setkáním, debatám nebo sběratelské výměně. K významným aktivitám SSPE patří i ediční činnost, která přináší členům nabídku souborů drobné grafiky, soupiy, výměnné listiny a další informační tiskoviny. Čtyřikrát ročně vydává SSPE časopis Knižní značka, kde se dozvíte o činnosti SSPE, zajímavých výstavách, informace o autorech a nových poznatcích v oblasti našeho společného zájmu. Další podrobnosti na předchozí internetové stránce: www.sspe.cz

3. Nerozumím uvedeným zkratkám grafických technik a dalším uvedeným údajům. Stručně:

C - tisky z hloubky např. C2 -mědirytina, C3 - lept, C4 - suchá jehla, C5 - akvatinta

L - litografie, další číselná označení: L1-křídou, L2-tuší, perem, štětcem, L4-kamenorytina

X -tisk z výšky např. X1-dřevořez, X2-dřevoryt, X3- linoryt, X5- suchá pečeť

P1-pérovka, zinek, P7 ofset apod. , S – sítotisk, CAD – počítačová grafika, T- typografie

Rozměry grafik (tiskové plochy)jsou uvedeny v mm, výška na prvním místě a potom šířka

sign. - podepsáno autorem téměř vždy tužkou, nesign. – nepodepsáno

4. HODNOCENÍ ke kterému Vás sytém vyzývá v naší aukci neprovádíme, protože všechny grafiky odesílá administrátor, příjem i vydání peněz za grafiky má na starosti také administrátor. Takže reklamace i pochvaly směřujte na něho.